ค่าขนส่งกับชิ้ปปี้งจีน

ค่าขนส่งกับชิ้ปปี้งจีน

วิธีคำนวณค่าใช้จ่าย

วิธีคำนวณค่าใช้จ่าย

งวดที่ 1

+

งวดที่ 2

=

ค่าสินค้า

ค่าขนส่ง
ในประเทศจีน
(ถ้ามี)
ค่าขนส่งระหว่างประเทศ
(ไทย-จีน)

ค่าขนส่งในประเทศไทย

 

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด

พรีออเดอร์จีน สั่งสินค้าจากจีน สั่งสินค้าจากจีน-ค่าขนส่ง S 5456906139863 1024x759 768x569
สั่งสินค้าจากจีน สั่งสินค้าจากจีน-ค่าขนส่ง REVISED 01 1024x333

*วิธีการคำนวณโดยละเอียดโปรดเลื่อนลงด้านล่าง*

** หมายเหตุ weshopchina ไม่รับนำเข้าสินค้าแบรนด์เนมและสินค้าที่มีลิขสิทธิ์ทุกประเภท หากมีการนำเข้ามา weshopchina จะไม่มีการรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น (ดูรายละเอียดสินค้าที่ต้องห้าม เพิ่มเติม คลิก)

อัตราแลกเปลี่ยน ระดับสมาชิก สั่งสินค้าจากจีน สั่งสินค้าจากจีน-ค่าขนส่ง exchange rate image

ระดับ Classic ยอดสะสมน้อยกว่า 20,000 บาท

ระดับ BRONZE ยอดสะสมมากกว่า 20,000 บาท

ระดับ SILVER ยอดสะสมมากกว่า 100,000 บาท

ระดับ DIAMOND ยอดสะสมมากกว่า 500,000 บาท

ระดับ STAR ยอดสะสมมากกว่า 2,000,000 บาท

อัตราค่าขนส่งสินค้าจากจีน

อัตราค่าขนส่งสินค้าจากจีน

*หมายเหตุ บริษัทไม่รับสินค้าผิดกฎหมาย และ ใบอนุญาต อ.. ค่าขนส่งขั้นต่ำ 150 บาท*

อัตราค่าขนส่งทางรถ

สั่งสินค้าจากจีน สั่งสินค้าจากจีน-ค่าขนส่ง 1 01 1024x724
สั่งสินค้าจากจีน สั่งสินค้าจากจีน-ค่าขนส่ง 2222 01 1024x724

อัตราค่าขนส่งทางเรือ

สั่งสินค้าจากจีน สั่งสินค้าจากจีน-ค่าขนส่ง       1 1024x637
สั่งสินค้าจากจีน สั่งสินค้าจากจีน-ค่าขนส่ง       2 01 1 1024x724
ค่าขนส่งขั้นต่ำ 150 บาท
ค่าบริการตีลังไม้ ลูกบาศก์เมตรละ 2,000 บาท ขั้นต่ำ 300 บาท ตัวอย่าง นำขนาดปริมาตรไปคูณ 2,000 = ค่าตีลังไม้
ค่าบริการบิลละ 10 บาท
ค่าประกันภัยเฉพาะสินค้าสูญหาย 3% ของค่าขนส่ง คุ้มครองไม่เกิน 3 เท่าของค่าขนส่ง
ค่าขนส่งขั้นต่ำ 150 บาท
ค่าบริการตีลังไม้ ลูกบาศก์เมตรละ 2,000 บาท ขั้นต่ำ 300 บาท ตัวอย่าง นำขนาดปริมาตรไปคูณ 2,000 = ค่าตีลังไม้
ค่าบริการบิลละ 10 บาท
ค่าประกันภัยเฉพาะสินค้าสูญหาย 3% ของค่าขนส่ง คุ้มครองไม่เกิน 3 เท่าของค่าขนส่ง

X ตัวอย่างสินค้า ห้ามสั่งซื้อ X

**WESHOPCHINA ไม่รับสั่งซื้อสินค้าและขนส่งสินค้าต้องห้าม
ต้องกำกัดทุกชนิด
อาทิเช่น สินค้าละเมิดลิชสิทธิ์ สินค้าแบรนด์เนม
และสินค้าผิดกฎหมาย**

X ตัวอย่างสินค้า ห้ามสั่งซื้อ X

**WESHOPCHINA ไม่รับสั่งซื้อสินค้าและขนส่งสินค้าต้องห้าม ต้องกำกัดทุกชนิด อาทิเช่น สินค้าละเมิดลิชสิทธิ์ สินค้าแบรนด์เนมและสินค้าผิดกฎหมาย**

ค่าจัดส่งในประเทศไทย

สั่งสินค้าจากจีน สั่งสินค้าจากจีน-ค่าขนส่ง       01 300x212
สั่งสินค้าจากจีน สั่งสินค้าจากจีน-ค่าขนส่ง          01 1

Nim Express

สำหรับท่านที่อยู่ในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
(จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส)

ให้มารับตามรายละเอียดนี้

สินค้าชิ้นเล็ก
– ปัตตานี ที่อยู่ 36/13 หมู่ 4 ต.รูสะมิแล
อ.เมือง จังหวัดปัตตานี
โทรศัพท์ 062-7096293
สินค้าชิ้นใหญ่
– หาดใหญ่ ที่อยู่ 55 ซ.2 ถ.ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 90110.1
โทรศัพท์ 088-0228226 , 074-232-778
– สงขลา ที่อยู่ 3/58 ถ.กาญจนวณิช
(ห้าแยกน้ำกระจาย-สงขลา) ต.เขารูปช้าง
อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ 090-090-5993,0876773405

หากสินค้าของท่านมีคุณสมบัติดังนี้
ท่านต้องไปรอรับสินค้าที่ศูนย์กระจายสินค้า
ของ Nim express ในจังหวัดนั้นๆ
(Nim express จะติดต่อท่าน
เมื่อสินค้ามาถึงศูนย์กระจายสินค้า)
1.สินค้าที่มีน้ำหนักเกิน 50 กิโลกรัม
2.สินค้าที่มีความยาวขนาด 2 เมตร
3.ปริมาตรเกิน 250,000 ลบ.ซม.
4.พื้นที่ บริษัทนิ่มงดให้บริการจัดส่ง

สั่งสินค้าจากจีน สั่งสินค้าจากจีน-ค่าขนส่ง          01 300x212
สั่งสินค้าจากจีน สั่งสินค้าจากจีน-ค่าขนส่ง          01 1 724x1024

Kerry express

– สินค้าหรือสิ่งของที่ใช้บริการขนส่ง Kerry
ต้องห้ามหนักเกิน 20 กิโลกรัม
และห้ามขนาดเกิน 0.21 คิว/ชิ้น
– สินค้าหรือสิ่งของทุกด้านต้อง กว้าง+ยาว+สูง รวมกันต้องไม่เกิน 180 เซนติเมตร เช่น
กว้าง 80 ซ.ม. + 60 ซ.ม. + 30 ซ.ม. = 170 เซนติเมตร
– เนื่องด้วย Kerry express
ไม่รับขนส่งวัตถุที่หีบห่อด้วยลังไม้
สำหรับท่านที่เลือกการขนส่งในไทย
ด้วย kerry express และหีบห่อสินค้าด้วยลังไม้ ระบบจะปรับเป็นขนส่งในไทย
ด้วย Nim express ทั้งบิลโดยอัตโนมัติ

รถรับจ้างทั่วไป

สั่งสินค้าจากจีน สั่งสินค้าจากจีน-ค่าขนส่ง             01 1 768x1087

– มารับสินค้าด้วยตัวเองที่โกดังกรุงเทพ
ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
– การส่งต่อในไทย จะสามารถแก้ได้
ก็ต่อเมื่อสินค้ายังอยู่โกดังจีนเท่านั้น
หากมาถึงไทยแล้ว
จะไม่สามารถเปลี่ยนวิธีการจัดส่งได้
– ระยะเวลาการขนส่งสินค้า
ที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์ ทางรถ 4-7 วัน
ทางเรือ 15-30 วัน(เป็นระยะเวลาการขนส่งปกติ)
แต่มิได้เป็นการรับประกันว่าจะถึงตามเวลา
ดังกล่าว
– การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
มีหลายปัจจัยที่มิสามารถควบคุมได้ เช่น
สภาพอากาศ ศุลกากร การจราจร อุทกภัย ฯลฯ
หากพบว่าสินค้าอยู่ในโกดังจีน
และต้องการแก้ไขวิธีการจัดส่ง
ลูกค้าจะต้องแจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่
ทำการแก้ไขให้เท่านั้น

สั่งสินค้าจากจีน สั่งสินค้าจากจีน-ค่าขนส่ง                      2 01
สั่งสินค้าจากจีน สั่งสินค้าจากจีน-ค่าขนส่ง       01 300x212

Nim Express

สำหรับท่านที่อยู่ในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
(จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส)

ให้มารับตามรายละเอียดนี้

สินค้าชิ้นเล็ก
– ปัตตานี ที่อยู่ 36/13 หมู่ 4 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จังหวัดปัตตานี
โทรศัพท์ 062-7096293
สินค้าชิ้นใหญ่
– หาดใหญ่ ที่อยู่ 55 ซ.2 ถ.ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 90110.1
โทรศัพท์ 088-0228226 , 074-232-778
– สงขลา ที่อยู่ 3/58 ถ.กาญจนวณิช (ห้าแยกน้ำกระจาย-สงขลา) ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ 090-090-5993,0876773405

หากสินค้าของท่านมีคุณสมบัติดังนี้ ท่านต้องไปรอรับสินค้าที่ศูนย์กระจายสินค้า
ของ Nim express ในจังหวัดนั้นๆ
(Nim express จะติดต่อท่านเมื่อสินค้ามาถึงศูนย์กระจายสินค้า)
1.สินค้าที่มีน้ำหนักเกิน 50 กิโลกรัม
2.สินค้าที่มีความยาวขนาด 2 เมตร
3.ปริมาตรเกิน 250,000 ลบ.ซม.
4.พื้นที่ บริษัทนิ่มงดให้บริการจัดส่ง

สั่งสินค้าจากจีน สั่งสินค้าจากจีน-ค่าขนส่ง          01 300x212

Kerry express

– สินค้าหรือสิ่งของที่ใช้บริการขนส่ง Kerry ต้องห้ามหนักเกิน 20 กิโลกรัม
และห้ามขนาดเกิน 0.21 คิว /ชิ้น
– สินค้าหรือสิ่งของทุกด้านต้อง กว้าง+ยาว+สูง รวมกันต้องไม่เกิน 180 เซนติเมตร
เช่น กว้าง 80 ซ.ม. + 60 ซ.ม. + 30 ซ.ม. = 170 เซนติเมตร
– เนื่องด้วย Kerry express ไม่รับขนส่งวัตถุที่หีบห่อด้วยลังไม้
สำหรับท่านที่เลือกการขนส่งในไทยด้วย kerry express และหีบห่อสินค้าด้วยลังไม้ ระบบจะปรับเป็นขนส่งในไทยด้วย Nim express ทั้งบิลโดยอัตโนมัติ

รถรับจ้างทั่วไป

– มารับสินค้าด้วยตัวเองที่โกดังกรุงเทพ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
– การส่งต่อในไทย จะสามารถแก้ได้ก็ต่อเมื่อสินค้ายังอยู่โกดังจีนเท่านั้น
– ระยะเวลาการขนส่งสินค้าที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์ ทางรถ 4-7 วัน ทางเรือ 15-30 วัน (เป็นระยะเวลาการขนส่งปกติ) แต่มิได้เป็นการรับประกันว่าจะถึงตามเวลาดังกล่าว
– การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีหลายปัจจัยที่มิสามารถควบคุมได้
เช่น สภาพอากาศ ศุลกากร การจราจร อุทกภัย ฯลฯ หากพบว่าสินค้าอยู่ในโกดังจีน
และต้องการแก้ไขวิธีการจัดส่ง ลูกค้าจะต้องแจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่
ทำการแก้ไขให้เท่านั้น

ค่าจัดส่งในประเทศไทย

สั่งสินค้าจากจีน สั่งสินค้าจากจีน-ค่าขนส่ง Table Delivery Cost 07 1
สั่งสินค้าจากจีน สั่งสินค้าจากจีน-ค่าขนส่ง Table Delivery Cost 04 min 915x1024

มายเหตุ Nim Express

สำหรับลูกค้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส)  ให้มารับตามรายละเอียดนี้

 • ถ้าเป็นสินค้าชิ้นเล็ก สามารถรับที่ปัตตานี ที่อยู่ 36/13 หมู่ 4 .รูสะมิแล อ.เมือง จังหวัดปัตตานี
  โทรศัพท์ 062-7096293

 • ถ้าเป็นสินค้าชิ้นใหญ่ สามารถรับได้ที่หาดใหญ่ ที่อยู่ 55 .2 .ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 90110.1
  โทรศัพท์  088-0228226 , 074-232-778

 • และสงขลา ที่อยู่ 3/58 .กาญจนวณิช(ห้าแยกน้ำกระจายสงขลา) .เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
  โทรศัพท์ 090-090-5993,0876773405

หากสินค้าของท่านมีคุณสมบัติดังนี้ ท่านต้องไปรอรับสินค้าที่ศูนย์กระจายสินค้าของ Nim express ในจังหวัดนั้นๆ (Nim express จะติดต่อท่านเมื่อสินค้ามาถึงศูนย์กระจายสินค้า

1. สินค้าที่มีน้ำหนักเกิน 50 กิโลกรัม

2. สินค้าที่มีความยาวขนาด 2 เมตร

3.ปริมาตรเกิน 250,000 ลบ.ซม.

4.พื้นที่ บริษัทนิ่มงดให้บริการจัดส่ง คลิ๊กเพิ่มเติม

สั่งสินค้าจากจีน สั่งสินค้าจากจีน-ค่าขนส่ง Table Delivery Cost 19 min 1024x231

เงื่อนไขการใช้บริการ Kerry express

1. สินค้าหรือสิ่งของที่ใช้บริการขนส่ง kerry ต้องห้ามหนักเกิน 20 กิโลกรัม และห้ามขนาดเกิน 0.21 คิว (ต่อชิ้น)

2. สินค้าหรือสิ่งของทุกด้านต้อง กว้าง+ ยาว+ สูง รวมกันต้องไม่เกิน 180 เซนติเมตร เช่น  กว้าง 80 ..+ 60 ..+30 .. = 170 เซนติเมตร

3. เนื่องด้วย Kerry express ไม่รับขนส่งวัตถุที่หีบห่อด้วยลังไม้ สำหรับลูกค้าที่เลือกการขนส่งในไทยด้วย kerry express และ หีบห่อสินค้าด้วยลังไม้ ระบบจะปรับเป็น ขนส่งในไทยด้วย Nim express ทั้งบิลโดยอัตโนมัติ

สั่งสินค้าจากจีน สั่งสินค้าจากจีน-ค่าขนส่ง Table Delivery Cost 05 min 916x1024
สั่งสินค้าจากจีน สั่งสินค้าจากจีน-ค่าขนส่ง Table Delivery Cost 21 min 1024x231
สั่งสินค้าจากจีน สั่งสินค้าจากจีน-ค่าขนส่ง Table Delivery Cost 03 min 600x270

หมายเหตุ

 • มารับสินค้าด้วยตัวเองที่โกดังกรุงเทพ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

 • การส่งต่อในไทย จะสามารถแก้ได้ก็ต่อเมื่อสินค้ายังอยู่โกดังจีนเท่านั้นค่ะ หากมาถึงไทยแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนวิธีการจัดส่งได้

 • ระยะเวลาการขนส่งสินค้าที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์ เป็นระยะเวลาการขนส่งปกติ แต่มิได้เป็นการรับประกันว่าจะถึงตามเวลาดังกล่าว 

 • การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีหลายปัจจัยที่มิสามารถควบคุมได้ เช่น สภาพอากาศ ศุลกากร การจราจร อุทกภัย ฯลฯ

 •    หากพบว่าสินค้าอยู่ในโกดังจีน และต้องการแก้ไขวิธีการจัดส่ง ลูกค้าจะต้องแจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่ทำการแก้ไขให้เท่านั้น

1

ชำระเงิน งวดที่ 1

สั่งสินค้าจากจีน สั่งสินค้าจากจีน-ค่าขนส่ง 1200 x 326 1024x278
2

ชำระเงิน งวดที่ 2
ค่าขนส่งจีนมาไทย

สั่งสินค้าจากจีน สั่งสินค้าจากจีน-ค่าขนส่ง 1200 x 1005 1024x858

วิธีคำนวณค่าขนส่ง

หากใช้หน่วย  กิโลกรัม (กก.)
คำนวณโดย ใช้
น้ำหนัก X อัตราค่าส่งแบบกก.
= ค่าขนส่งของท่าน
ตัวอย่าง
สินค้าน้ำหนัก 10 กก. ต้องการส่งทางเรือ
เท่ากับ 10 X 59 = 590 บาท

หากใช้ ปริมาตร (Q)
คำนวณโดย ใช้
ค่าปริมาตรที่ได้(Q) X อัตรค่าส่งแบบปริมาตร
= ค่าขนส่งของท่าน
ตัวอย่าง
สินค้าได้ค่าปริมาตร 0.06 ต้องการส่งทางเรือ เท่ากับ 0.06 X 6,400 = 384 บาท

หากใช้หน่วย  กิโลกรัม (กก.)
คำนวณโดย ใช้
น้ำหนัก X อัตราค่าส่งแบบกก. = ค่าขนส่งของท่าน
ตัวอย่าง
สินค้าน้ำหนัก 10 กก. ต้องการส่งทางเรือ
เท่ากับ 10 X 59 = 590 บาท

หากใช้ ปริมาตร (Q)
คำนวณโดย ใช้
ค่าปริมาตรที่ได้(Q) X อัตรค่าส่งแบบปริมาตร = ค่าขนส่งของท่าน
ตัวอย่าง
สินค้าได้ค่าปริมาตร 0.06 ต้องการส่งทางเรือ
เท่ากับ 0.06 X 6,400 = 384 บาท

คำนวณค่าขนส่ง

ประเภทการขนส่ง
ประเภทสินค้า
ระดับสมาชิก
น้ำหนักสินค้ารวม กิโลกรัม
ปริมาตรสินค้ารวม ลูกบาศก์เมตร
ค่าขนส่งจากโกดังจีนมาโกดังไทย
()
บาท
*เป็นการคำนวณค่าขนส่งจากจีนมาไทยเท่านั้น*